Rot-bidrag

Du vet säkert, att du som privat bostadsägare kan tillgodogöra dig det statliga ROT-avdraget. Från och med 2016 betyder det att du får 30% (högst 50.000:-) tillbaka på arbetskostnaden. Före 2016 var avdraget 50% med samma maxavdrag (50.000:-).

Däremot är det inte helt säkert att du kan ROT-avdragets regel utan och innan, t ex skatteeffekter etc. Oroa dig inte, vi kan det. Det är bara att fråga!

Exempel på godkända arbete du får dra av:

  • Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset.
  • Renovering och ombyggnad av badrum.
  • Byte av badrumsinredning.
  • Carport som är ihopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad.
  • Byte av dörrar i småhus.

Utbyggnad – förråd

  • Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion

Tillbyggnad

  • Om du låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion.

Ombyggnad av befintligt småhus

  • Förutsättning är att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

Dränering

  • Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion.

Vill du veta mer? Läs om Regler för ROT-avdrag här.