Länsförsäkringar

HABI Bygg har RAM-Avtal med Länsförsäkringar. Allt ifrån vatten, brand och naturskador.
Vi arbetar med MEPS kalkylsystem för enklare redovisning och uppföljning.